Pcim - Kotoń (857 m) - przełęcz Dział (601 m)- Parszywka (848 m)-Koskowa Góra (866 m) czas przejścia: 5.15 h, w kierunku przeciwnym 4.45 h. 

Od skrzyżowania szlaków w centrum Pcimia znaki żółte prowadzą przez mostek na Kaczance, za którym skręcaja w lewo Podchodzimy w górę obok kościoła parafialnego, mijamy kamienną kaplicę, za którą wkrótce skręcamy w prawo, na pn.-zach. Podchodzimy między zabudowaniami z fragmentarycznymi widokami na Pękalówkę. Za ostatnimi budynkami wznosimy się monotonnie i wychodzimy na pola uprawne. Rozciąga się stąd rozległy widok od pn.-wsch. po pd.-wsch. Pod nami dol. Raby, a od lewej: Chełm, Śliwnik, Działek (pod nim Krzywicka Góra), wgląd w dol. pot. Krzywica, hala Kudłacze (schronisko), na dalszym planie Kamiennik, Łysina (przed nią Bania), Lubomir, Kiczora, Strzebel, Luboń Wlk. i bliski Ostrysz. Podchodzimy nadal łagodnie, a potem stromiej przez mieszany las. Po wyjściu z lasu otwiera się nieoczekiwany widok na masyw Kotonia oraz Zembalowej i połacie pól z osiedlem Figoły, a poniżej - dolinę Kaczanki. 
Przy następnym wejściu w las można nieco zboczyć ze szlaku i wyraźną ścieżką w prawo w 3 min. dotrzeć do Czartowskiego Kamienia. Jest to wybitna forma piaskowcowa, składająca się z dwóch części przedzielonych szczeliną.
Wracamy na szlak. Odtąd lasem bukowym, trzymając się linii grzbietu, nieco stromiej docieramy w szczytowy rejon Pękalówki. Obniżamy się iglastym lasem i na zarastającej polanie Dłużyca napotykamy rozwidlenie szlaków. Idziemy teraz wprost na widoczny wierzchołek Kotonia. Z prawej towarzyszy nam panorama Pasma Babicy, a na dalszym planie nawet Groby i pasemko Bukowca na Pogórzu Wielickim. Mijamy z lewej szczyt Kotonia i podążamy łagodnie na zach. (fragm. widoki na pn.-wsch.: Plebańska Góra, Myślenice, Chełm).
Schodzimy w dół mając w perspektywie Parszywkę i Koskową Górę. Na polanie Chłopskie dochodzą zielone znaki z dol. Trzebuńki, a nieco dalej czarne z Zawadki. Mijamy zachodni szczyt Kotonia i razem ze znakami zielonymi i czarnymi obniżamy się na pola i łąki z widokiem na Gorylkę oraz osiedle Jaworzyny (na pd. Zembalowa, a za nią Luboń Wlk., natomiast w prawo od Zembalowej - Tatry). Niedaleko pierwszych domostw Jaworzyn, odchodzi w lewo na dół polna droga. Odtąd już tylko za znakami żółtymi nieznacznie podchodzimy, a potem idziemy łagodnie przez mieszany las. Wychodzimy na rozległe pola z ciekawą panoramą Parszywki, Piaskowej Góry i Babicy, a na dalszym planie - Jachówka i Mioduszyna. Z prawej dochodzi wyraźna droga z Trzebuni, a my schodzimy na rozległą przełęcz z urokliwą kapliczką. W lewo odchodzi szeroka droga do widocznej Więciórki. Mijamy nieznaczne wzniesienie, za którym w prawo znów można zejść do Trzebuni. Widoki na Kotoń, Zembalową i Luboń Wlk. Zostawiamy główny ciąg drogi, przekraczamy źródliskowy strumyk pot. Więciórka i podchodzimy lasem świerkowym do skrzyżowania dróg z kaplicą (1905 r.). Następnie w prawo, na zach., wśród pól na szczyt Parszywki. Fragm. widoki na Pasmo Babicy i dol. Trzebuńki. Obniżamy się, wkraczamy w las, którym już łagodnie do skrzyżowania dróg. Utrzymujemy dotychczasowy kierunek marszu. Tuż przed skrajem lasu, dochodzi z prawej, z dołu dukt leśny. Mijamy osiedle Łazy, wychodzimy na pola i docieramy do murowanej kaplicy zwieńczonej kopulastym hełmem ( z niebieskim szlakiem Kalwaria - Jordanów). Teraz za podwójnym oznakowaniem do osiedla U Koska, skąd już za znakami żółtymi na szczyt.