Skomielna Czarna- Kokorzyk (644 m) - Więcierza (480 m) - zachodni szczyt Kotonia (773 m) - Trzebunia czas przejścia: 3.15 h, w kierunku przeciwnym 3.00 h.

 Od przystanku PKS w Skomielnej Czarnej podchodzimy stromo na pn. obok dwóch kościołów i drewnianego dworku. Na pn.-zach., niezalesiony wierzchołek Koskowej Góry, a na pd. Stołowa Góra. Wśród pól wydostajemy się na zalesiony grzbiet Kokorzyka. Schodzimy wśród świerków, a następnie mieszanym lasem ( na pn.-wsch. grupa Kotonia) i polami, wzdłuż płynącego droga potoku do wsi Więcierza. Przechodzimy garb terenu i osiągamy następne zabudowania Więcierzy w głównej dol. pot. Więciórka. Idziemy na pn.-wsch., opuszczamy dol. i podchodzimy z widokiem na Parszywkę, na zach. Przechodzimy polami do drogi podchodzącej od Tokarni , dalej razem ze znakami czarnymi, przez strumień, do samotnego gospodarstwa. Stąd bukowym lasem, na pn., dość stromo docieramy do pierwszych zabudowań osiedla Jaworzyny. Mijamy murowaną kapliczkę (1869 r.). 

Z lewej zostawiamy wierzchołek Gorylki, z którego całkiem niezły widok na Strzebel, Luboń Wlk., Zembalową, a nawet Tatry. Za ostatnim gospodarstwem napotykamy drogę grzbietową, którą za potrójnym oznakowaniem udajemy się do słabo wyróżniającej się polany Chłopskie pod zach. szczytem Kotonia. Tuż przed polaną odchodzą czarne znaki w prawo, w dół. Następnie skręcamy pod kątem prostym na pn. i już tylko za znakami zielonymi, ścieżką stromo w dół. Dalej drogą przez las bukowy, najpierw na pn.-wsch., a później na pn.-zach. W końcu wychodzimy na skraj lasu, skąd widok na pn. na Buchówkę i Sularzówkę za dol. Trzebuńki, a na wsch. Chełm i Uklejna. Obniżamy się ku widocznemu osiedlu. Z lewej rzut oka na Babicę i Trzebuńską Górę. Minąwszy osiedle, schodzimy jednostajnie drogą przez pola na pn.-zach., po czym szybko docieramy do drogi asfaltowej Stróża-Bieńkówka, nieopodal kamiennej kapliczki. Skręcamy tu na wsch. i w kilka chwil dochodzimy do przystanku PKS Trzebunia I.