Gmina Tokarnia leży w Małopolsce, w południowej części powiatu myślenickiego. Położona jest na zachód od drogi prowadzącej z Krakowa do Zakopanego. Rozciąga się wzdłuż rzeki Krzczonówka w kierunku wschód - zachód na przestrzeni około 12 kilometrów. Z południa na północ rozciąga się na długości około 7 kilometrów. 

 

Pod względem fizyczno – geograficznym położona jest na styku Beskidu Wyspowego i Beskidu Makowskiego, w dolinie potoku Krzczonówka – dopływu rzeki Raby. Beskid ten tworzy silnie rozczłonkowaną grupę górską w Beskidach Zachodnich. Ze względu na budowę i historię geologiczną  gmina należy do Karpat zewnętrznych, posiada liczne surowce skalne i bogatą tradycję ich użytkowania. Dotyczy to głównie piaskowców, żwirów i gliny. 

Charakterystyczne dla krajobrazu Gminy są rozległe wnętrza dolin potoków, zamknięte ścianami wzniesień pokrytych lasami, z zaznaczającymi się większymi szczytami Koskowej Góry, Parszywki, Sołtysiej Góry, Kotonia (w północnej części Gminy) oraz góry Groń, Łysej Góry, góry Golec i Zębalowej (na południu). Stoki południowe są łagodne, natomiast stoki o nachyleniu północnym są zwykle strome. Górne partie gór są zazwyczaj zalesione. 

Wysokości nad poziom morza w gminie waha się od ok. 360 m n.p.m. – dolina Krzczonówki, do 886 m n.p.m. Góra Koskowa

Obszar gminy należy do zlewni rzeki Raby. 

Do Gminy Tokarnia należą następujące wsie: Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka. 

Gmina Tokarnia sąsiaduje z następującymi gminami: Pcim, Lubień, Jordanów, Budzów i Maków Podhalański.

Gmina zajmuje obszar 6.885 ha ( 69 km.2), zamieszkuje ją 8646 mieszkańców.