Świat zwierząt gminy Tokarnia zaliczany jest do tzw. krainy karpackiej. Wśród fauny najczęściej spotykana zwierzyna to: sarny, zające, lisy, łasice i jeże. 

Stosunkowo dużo znajduje się tutaj dzików, które systematycznie niszczą pola uprawne, szczególnie na wysoko położnych polach w paśmie Koskowej Góry tzn. w Zawadce, Więciórce i Bogdanówce. 

Na naszych polach, łąkach i w zagajnikach żyją również krety i nietoperze. 

 

Urozmaicony jest również  świat ptaków, bowiem gnieżdżą się i nas m.in. dzięcioły, kukułki, sikory, jerzyki,  kobuzy, jemiołuszki, sowy uszate, pospółki, , myszołowy, wilgi, kuropatwy i bażanty. 

Nad rzeką  Krzczonówką można spotkać dzikie kaczki, a nawet czaple i bociany.  Widywano również żeremie bobrów, ale wyprowadziły się gdzieś po ostatnich powodziach. 

W naszych lasach znajdujemy także reprezentantów świata gadów m.in. jaszczurkę zwinkę, zaskrońca, padalca oraz  żmiję zygzakowatą .

We wsi Zawadka – przysiółek Kotarby na polanie śródleśnej znajduje się stanowisko chronionych gatunków trzmieli. Spotyka się tu następujące gatunki: trzmiel gajowy, leśny, ogrodowy, różnobarwny, rudonogi, rudy, wielki.

W gminie Tokarnia znajduje się również duża liczba pasiek, które w sumie posiadają ok. 600 uli. Polecamy zatem pyszny miód z lokalnych ekologicznych pasiek .