Lasy zajmują  około 50% obszaru Gminy. Występuje w nich przewaga starszego drzewostanu. Są to przede wszystkim lasy mieszane, chociaż można również spotkać duże zespołu buków jak np. Bukowiec na Jaworzynach w Zawadce. W lasach dominują świerki, jodły, modrzewie, sosny, buki, brzozy i olchy.

Gmina Tokarnia leży w Małopolsce, w południowej części powiatu myślenickiego. Położona jest na zachód od drogi prowadzącej z Krakowa do Zakopanego. Rozciąga się wzdłuż rzeki Krzczonówka w kierunku wschód - zachód na przestrzeni około 12 kilometrów. Z południa na północ rozciąga się na długości około 7 kilometrów. 

Świat zwierząt gminy Tokarnia zaliczany jest do tzw. krainy karpackiej. Wśród fauny najczęściej spotykana zwierzyna to: sarny, zające, lisy, łasice i jeże. 

Stosunkowo dużo znajduje się tutaj dzików, które systematycznie niszczą pola uprawne, szczególnie na wysoko położnych polach w paśmie Koskowej Góry tzn. w Zawadce, Więciórce i Bogdanówce. 

Na naszych polach, łąkach i w zagajnikach żyją również krety i nietoperze.