Nie tylko tutejszym mieszkańcom znani są twórcy ludowi działający na terenie Gminy. Lokalne tradycje kultywują i podtrzymują m.in. rzeźbiarze – pan Józef Wrona, Andrzej Słonina, Stanisław Winter. 

 

Józef Wrona urodził się w 1943 r. od wielu lat pełni obowiązki  kościelnego w tokarskiej parafii. Odkryte u siebie przypadkowo uzdolnienia artystyczne traktuje jako dar Boży, którym pragnie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Jego pierwszą słynna rzeźbą jest naturalnej wielkości „Chrystus na osiołku” wykorzystywany w uroczystej procesji w „Niedzielę Palmową”. Artysta wystawiał swoje prace w kraju i za granicą. 

Józef Wrona jest twórcą tzw. „Małej Kalwarii Tokarskiej”, którą tworzy przeszło 20 rzeźb plenerowych usytuowanych na zachodnim zboczu Urbaniej Góry. Pierwsza z rzeźb powstała  w 1982 roku, w naturalnej grocie artysta umieścił figurkę matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. 

Andrzej Słonina z zawodu i powołania jest nauczycielem oraz instruktorem sztuk plastycznych. Z pasji i upodobania jest  rzeźbiarzem, społecznikiem, regionalistą sprawującym rozliczne funkcje. W swoich pracach chętnie sięga po tematy dotyczące wsi i rolnictwa, np.: oracz, pastuszek, siewca, muzykanci oraz tematyki religijnej: Chrystus Frasobliwy, Ukrzyżowany, anioł itp. Rzeźby swoje nie koloruje farbami, pozostawia naturalne drewno. Jest inicjatorem i współtwórcą plenerowej Drogi Krzyżowej do Kaplicy Trzeciego Upadku w Bogdanówce (Koskowa Góra). W swej trzydziestoletniej pracy dydaktycznej i społecznej brał udział w wielu przeglądach, festiwalach, konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 2001 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, który przyznawany jest tym którzy wykonują coś więcej niż tylko swoje obowiązki zawodowe, którzy z pasją i zaangażowaniem wiele swojego czasu poświęcają na kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. 

W 2008r. otrzymał również Nagrodę Starosty Powiatu Myślenickiego za całokształt działalności na rzecz pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej, oraz promocję Powiatu Myślenickiego. W 2010 r. otrzymał Medal Wójta Gminy Tokarnia za działalność kulturalno-promocyjną na terenie Gminy Tokarnia.