Zespół Krzczonowianie powstał w 2011 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wsi Krzczonów, a dokładnie jej wiceprezesa Pani Anny Chęć. Powstanie zespołu było efektem realizacji projektu unijnego „Ocalić od zapomnienia”, na realizację którego stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Zespole śpiewa i tańczy ok. 50 dzieci w wieku 6 do 14 lat. 

 

Zespół powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wsi Krzczonów, które od 1 września 2011 r. rozpoczęły realizację projektu „Ocalić od zapomnienia”. Do projektu zgłosiło się przeszło 50 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, mieszkańców miejscowości Krzczonów, stąd nazwa zespołu Mali Krzczonowianie. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Eugeniusz Sokół, za choreografię odpowiada pani Beata Wilczyńska. 

Zespół miał okazję wystąpić na Rynku Głównym w Krakowie podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak 2012”. Mali Krzczonowianie podczas festiwalu przyczynił się również  do pobicia rekordu Guinnesa w tańcu Krakowiaka przez 296 par, czyli prawie 600 osób, na Runku Głównym w Krakowie. 

Zespół koncertował również w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach oraz na scenach Gminy Tokarnia.