Nie tylko tutejszym mieszkańcom znani są twórcy ludowi działający na terenie Gminy. Lokalne tradycje kultywują i podtrzymują m.in. rzeźbiarze – pan Józef Wrona, Andrzej Słonina, Stanisław Winter. 

Dziecięcy Zespół Regionalny „Koskowianie” został założony w 2002 r. Obecnie liczy ok. 20 dzieci. Zespół był laureatem wielu przeglądów i konkursów, między innymi I miejsce od 2009 r. na Powiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Myślenicach. Zespół uświetnia swoimi występami wiele imprez realizowanych na terenie Gminy oraz Powiatu. 

Żadna ważna uroczystość religijna, patriotyczna czy kulturalna w Gminie Tokarnia nie może się obyć bez obecności jednej z lokalnych orkiestr dętych.

Zespół Kliszczacy powstał w 1976 roku w Tokarni z inicjatywy Stanisława Funka i Stanisława Wintera. Zespół kultywuje i prezentuje kulturę, tradycje, tańce i folklor z regionu zamieszkanego niegdyś przez tę grupę etniczną. Zespół lansuje sztuki i obrzędy ludowe: Zatraceniec, Piekielnica, Imieniny Zośki, Szopki noworoczne, Chrzciny, Wieczór Panieński, Tokarskie Wesele. 

Zespół Krzczonowianie powstał w 2011 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wsi Krzczonów, a dokładnie jej wiceprezesa Pani Anny Chęć. Powstanie zespołu było efektem realizacji projektu unijnego „Ocalić od zapomnienia”, na realizację którego stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Zespole śpiewa i tańczy ok. 50 dzieci w wieku 6 do 14 lat. 

Na terenie Gminy od 1973 r. działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu kierowany przez Dyrektora Pana Stanisława Wintera. Odgrywa on główną rolę animatora kultury w gminie.