Malowniczo położona wieś u stóp Koskowej Góry i Parszywki, w dolinie potoku o tej samej nazwie, założona na przełomie XVI i XVII w. Nazwa wsi pochodzi od zasadźcy, którym miał być rycerz o imieniu Bohdan. Po likwidacji starostwa lanckorońskiego wieś trafiła w ręce prywatne . W 1882 r. ówczesna właścicielka, księżna Cecylia Lubomirska ufundowała budulec na kościół, lecz mieszkańcy domagali się od niej również wynagrodzenia za pracę, w efekcie czego kościół nie powstał. Część budulca mieszkańcy zabrali do budowy domów, Po kilku latach, w 1892 r. z pozostałego materiału wystawiono kaplicę  św. Jana Chrzciciela, którą następnie przebudowano 1996 r.  

 

Do najciekawszych zabytków należy Kaplica III Upadku, na roli Łazy. Według mieszkańców, wszystkie prośby zaniesione do kapliczki zostaną wysłuchane. Nie ma powodu by w to nie wierzyć, zwłaszcza gdy się pozna cudowną historię malowniczej kapliczki i kamiennej rzeźby Chrystusa upadającego pod krzyżem. Podczas budowy Drogi Krzyżowej przez księżną Lubomirską, górale z Sidziny przewozili rzeźbę przedstawiającą trzeci upadek Chrystusa pod krzyżem do Kalwarii Zebrzydowskiej przy użyciu zaprzęgu  trzech par wołów. Woły zatrzymały się jednak na grzbiecie Bogdanówki i uklękły. Pomimo usilnych starań, nie dały się ruszyć z miejsca. Górale uznali zatem, że jest to znak i pozostawili rzeźbę na pobliskim polu. Poproszono miejscowych o zaopiekowanie się rzeźbą. Na początku nad figurą ustawiono prowizoryczne zadaszenie, później mieszkańcy uzbierali pieniądze i zlecili budowę kapliczki mieszkańcowi pobliskiej roli Łazy. Jan Kosek, który podjął się tego zadania, dobudował później kamienną figurkę w pobliżu kapliczki. Z inicjatywy rodziny Pindelów z Myślenic, potomków Jana Koska, w 2002 r. przywrócono pierwotne pokrycie dachu, wymieniono drzwi i obkuto wieżę miedzią. 

Z inicjatywy Andrzeja Słoniny w 1998 r. wybudowano Drogę Krzyżową od osiedla Słoniny do Kaplicy III Upadku. Kamienny stół przed kaplicą, służy jak stół mszalny, podczas odprawianych tu kilka razy w roku mszy plenerowych.  

W dniach od 27 do 28 stycznia 1945 r. w rejonie szczytu Koskowej Góry toczyły się zacięte walki pomiędzy Armią Czerwona a Wermahtem. Po roku 1947 wieś stanowiła ulubioną kryjówkę Jana Sałapatka  „Orła” - najdłużej działającego partyzanta antykomunistycznego, zamordowanego przez UB w Trzebuni w 1955 r. Nieopodal kapliczki, na szlaku niebieskim wiodącym do Bieńkówki znajduje się jedna z 5 tablic informacyjnych na szlaku wydarzeń historycznych obszaru LGD „KLIMAS”, opisująca historię „Orła”