Jeśli zawitasz kiedyś w Tokarni, wybierz się koniecznie na kontemplacyjny spacer na Urbanią Górę. Znajdziesz tu  ciszę i spokój, delikatny szmer strumyka spływającego z gór… 
Na szlaku w powszedni dzień nie spotkasz żywej duszy – tylko Ty, natura i sztuka ludowa. Polecamy przełom lipca i sierpnia, kiedy w powietrzu unosi się zapach siana, łanów zboża i leśnych jagód. Kiedy dotrzesz już na samą górę, usiądź i pomyśl, że wszystko to co widziałeś po drodze stworzyły ręce jednego człowieka, niemożliwe – a jednak.

 

Artystą tym jest Józef Wrona, rzeźbiarz ludowy, talent samorodny, urodzony w 1943 r., mieszkaniec Tokarni i kościelny w miejscowym kościele pw. Matki Boskiej Śnieżnej. 

Pomysł powstania kapliczek na Urbaniej Górze narodził się u artysty po wielu latach pracy i rzeźbieniu dla potrzeb kościoła parafialnego w Tokarni. Pierwsza kapliczka powstała w 1982 r., w naturalnej grocie artysta umieścił figurkę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Przez kolejne lata, aż do dnia dzisiejszego powstawały nowe rzeźby, groty i stawy. Kalwaria Tokarska to swoista żywa wystawa twórczości Józefa Wrony, który nieustanie coś poprawia, dodaje i tworzy.  Obecnie Kalwarię Tokarska tworzy zespół 21 rzeźb plenerowych – jest to miejsce pielgrzymek wielu wiernych nie tylko z Gminy Tokarnia, ale również całego kraju, a nawet zagranicznych gości. Czas przejścia to około 45 min., nie wliczając postojów na kontemplację i podziwianie rzeźb i otaczającej przyrody. 

Do najciekawszych figur należą m.in. postać Anioła Stróża z dziewczynką, idącą po drewnianej kładce nad brzegiem urwiska wykonana w 1984 r., kamienna kaplica z 1984 r. z kutą kratą, w której artysta umieścił rzeźbę Chrystusa naturalnej wielkości ze związanymi rękami u kamiennego słupa. Najbardziej urokliwa i malownicza kompozycja, to drewniana łódź św. Piotra, a w niej postać apostoła i Chrystusa umiejscowiona na sztucznym stawie. Na szczycie góry stoi 5 m drewniany krzyż, przedstawiający Ukrzyżowanie. Ponadto na szlaku znajduje się 14 stacji drogi krzyżowej, co roku mieszkańcy odprawiają tutaj majówki i Drogę Krzyżową.